Program

Fredag

kl. 16.30 - 18.00 Incheckning - Equmeniakyrkan Alingsås

kl 19:00 iGod - Alströmerteatern, Teatergatan 7 - Anton Karlsson. Lovsång: iMissionteam

kl 21:00 musikcafé

kl. 21.30 - 22.30 Incheckning - Equmeniakyrkan Alingsås

kl. 23.00 Praiseparty med DJ Lök


Lördag - Equmeniakyrkan Alingsås, Kungsgatan 46

kl 09:00 Frukost

kl 11:00 "Varför och hur startar vi nya församlingar?!"Sara Mellergård

kl 12:30 Lunch

kl 15:00 "Varför du ska bli en missionär!"Mia Christine Helgemo, Norge

kl 17:00 Middag

kl 19:00 Kvällsmöte - Simon Lundgren. Lovsång: iMissionteam

kl 21:00 Musikcafé


Söndag - Equmeniakyrkan Alingsås, Kungsgatan 46

kl 08:30 Frukost

kl 10:00 Missionsgudstjänst - Jonas Andersson. Lovsång: iMissionteam